SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
1
1
4
1
4
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI Thứ Ba, 08/01/2013, 13:55

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; trên cơ sở Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 11/12/2011 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, UBND tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012 và đạt được một số kết quả như sau:

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 11.062 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), tăng 12,6% so cùng kỳ; trong đó: Khu vực nông nghiệp tăng 9,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 14% và dịch vụ tăng 16,2% so với năm 2011; cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 51,39%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24,58% và dịch vụ chiếm 24,03% trong GDP. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29.789.000 đồng (tương đương 1.446 USD).

Sản xuất nông nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường, dịch bệnh gây hại trên cây trồng, vật nuôi nhưng nhờ chủ động, kịp thời thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ đã góp phần từng bước phát triển sản xuất nông nghiệp. Tổng sản lượng lúa thu hoạch 965.364 tấn, đạt 106% kế hoạch, tăng 6,2% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản (giá CĐ 94) đạt 10.908 tỷ đồng, tăng 9,46% so vớinăm 2011; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 tăng 15,5% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25,7%; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 18% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 6.557 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm 25% GDP. Trong đó: Khu vực nhà nước tăng gần 12%; khu vực ngoài nhà nước tăng gần 29% so với cùng kỳ.Các mặt công tác trên các lĩnh vựcQuy hoạch xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội tiếp tục ổn định và thực hiện theo kế hoạch; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường, đảm bảo ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển;công tác thanh tra, tư pháp thực hiện theo kế hoạch đề ra đạt hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật; tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 03 mặt (về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ).

Trong năm 2013, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP và Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội và tập trung giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân.

 Thanh Bình

 

 

 

Số lượt người xem: 2664 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày