SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
9
3
4
7
Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 15/09/2010, 14:20

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2010

* Lĩnh vực kinh tế

Về trồng trọt: Đến thời điểm này, nông dân các địa phương đã xuống giống dứt điểm lúa Hè Thu với diện tích 55.634 ha, bằng 99,8% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ; đã thu hoạch 5.780 ha lua Hè Thu sớm, năng suất bình quân đạt 4,4 tấn/ha, sản lượng 25.432 tấn, nâng tổng sản lượng lúa đã thu hoạch từ đầu năm đến nay lên gần 277 ngàn tấn, đạt 34% kế hoạch, tăng 4,6% so cùng kỳ. Lúa vụ Mùa đã xuống giống 3.500 ha, trong đó có 2.362 ha lúa cao sản và 1.138 ha lua Thu Đông. Diện tích rau màu thực phẩm đã xuống giống 8.800 ha, đạt 79,5 kế hoạch, tăng 12,8% so cùng kỳ; đã thu hoạch gần 7.000 ha.

Về chăn nuôi: Đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh đang phát triển ổn định, với số lượng tổng đàn trên 1,6 triệu con. Đàn heo, do ảnh hưởng của dịch tai xanh nên số lượng tổng đàn chỉ đạt gần 94% kế hoạch. Trong tháng không phát sinh dịch cúm gia cầm, bệnh LMLM ở gia súc nhưng vẫn xảy ra một số bệnh thông thường như: bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn, E.coli. Riêng dịch Heo tai xanh đã phát sinh ở 20 xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Bạc Liêu, các huyện: Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Giá Rai và Hồng Dân, tính từ ngày 24/6/2010 đến nay đã tiêu hủy 914 con heo (tương đương 40.054 kg). UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố dịch heo tai xanh trên phạm vi toàn tỉnh.

Nuôi trồng, khai thác thủy sản: Đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi 124.870 ha các loài thuỷ sản (trong đó có 10.903 ha tôm nuôi CN&BCN). Diện tích hiện đang có tôm và các loài thủy sản khác là 116.064 ha, trong đó đang có tôm 114.193 ha (bao gồm tôm nuôi CN&BCN 7.998 ha; quảng canh cải tiến chuyên tôm 1.388 ha, quảng canh cải tiến kết hợp 104.807 ha), cá và thủy sản khác 1.871 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt tháng 8 là 20.433 tấn (trong đó: tôm 8.107 tấn, cá và thủy sản khác 12.326 tấn), nâng tổng sản lượng 8 tháng lên 141.041 tấn (tôm 43.573 tấn), đạt 62,7% kế hoạch, tăng 1,3% so cùng kỳ.

Về Lâm nghiệp: Công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục được duy trì thường xuyên; quỹ đất lâm nghiệp của tỉnh được khai thác, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả với 5.840,4 ha đất rừng, trong đó diện tích có rừng 4.017,8 ha. Đã triển khai trồng tập trung 20 ha rừng và 483 ngàn cây phân tán các loại,

Về Diêm nghiệp: Lượng muối còn tồn trong dân đến thời điểm này khoảng 134 ngàn tấn, Công ty Cổ phần Muối Bạc Liêu đã mua tạm trữ 4.700 tấn muối. Hiện nay, bà con nông dân đã sử dụng 850 ha đất làm muối để cải tạo và thả nuôi các loài thủy sản

Giá trị sản xuất Công nghiệp tháng 8 (giá cố định 1994) là 290 tỷ đồng, nâng tổng giá trị 8 tháng đầu năm là 1.830,16 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch, tăng 11,3% so cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp ngoài nhà nước tăng 13,2%, công nghiệp quốc doanh tăng 5,9%, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 13 % so cùng kỳ. Hầu hết các loại sản phẩm công nghiệp chủ yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá so cùng kỳ như: bia các loại tăng 3,5 lần, thức ăn tôm tăng 88,2%, muối Iốt tăng 36,7%, nước máy thương phẩm tăng 11,4%, thuỷ sản chế biến tăng 11,6% so cùng kỳ.

Các hoạt động kinh doanh, mua bán diễn biến khá thuận lợi; tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ hàng tiêu dùng trong tháng là 1.146 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa 8 tháng lên 7.956 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch, tăng 23,7% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,13% so tháng trước và tăng 5,37% so với tháng 12 năm 2009.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục có mức tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt gần 26 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng lên 143,7 triệu USD, đạt 68,4% kế hoạch, tăng 17,5% so cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp đã xuất 75.671 tấn gạo và 12.560 tấn thủy sản các loại.

Hoạt động du lịch đạt kết quả khá về chất lượng phục vụ cũng như số lượng lượng khách đến tham quan và doanh thu dịch vụ; Trong tháng đã có 33 ngàn lượt du khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó có hơn 1.000 lượt khách quốc tế, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2009 (có khoảng 11.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú); tổng doanh thu dịch vụ du lịch trong tháng đạt 32 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển trong tháng 8 đạt 442,8 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư phát triển 8 tháng lên 2.763 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch, tăng 18% so cùng kỳ, trong đó triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 592 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ; vốn dân doanh 1.689 tỷ đồng, tăng 20,7% so cùng kỳ.

Hoạt động vận chuyển, luân chuyển hành khách và hàng hóa tiếp tục được duy trì, đáp ứng khá tốt nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hoá trong nhân dân. Khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 12,6% và lượng hành khách vận chuyển tăng 11% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp trong tháng là 76,8 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu từ đầu năm đến nay là 633,6 tỷ đồng, tăng 13,6 % so cùng kỳ.  

Công tác xây dựng giao thông nông thôn được tổ chức thực hiện đạt kết quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân khu vực nông thôn. Tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thi công 238 công trình đường, với tổng chiều dài 376,3 km (trong đó: 17 tuyến đường nhựa, chiều dài 31,5 km; 138 tuyến đường bê tông chiều dài 147,6 km; 65 tuyến đường đất đen, chiều dài 167,7 km) và xây dựng 340 cây cầu, với tổng chiều dài 6,5 km (trong đó có 167 cầu cơ bản, 76 cầu bán cơ bản, 97 cầu làm bằng cây gỗ địa phương).

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 8 là 83,4 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm lên 757,8 tỷ đồng, đạt 78% dự toán tăng 27,6% so với cùng kỳ, trong đó thu trong cân đối 506,7 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán, tăng 39,4% so cùng kỳ. Chi ngân sách tháng 8 là 259,3 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng là 1.606,4 tỷ đồng, đạt gần 76% dự toán, tăng 23,6% so cùng kỳ; (chi hành chính sự nghiệp 1.142 tỷ đồng, đạt 93% dự toán, tăng 23,7% so cùng kỳ; chi ngân sách xã 66,5 tỷ, đạt 74,6% dự toán, tăng 19,4% so cùng kỳ).

Về hoạt động tín dụng: Tính đến 31/8/2010, tổng vốn huy động trên địa bàn 4.920 tỷ đồng, tăng 11,6% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay trong cân đối nội bảng 7.400 tỷ đồng, tăng 10% so đầu năm. Trong đó: dư nợ cho vay trung và dài hạn 2.800 tỷ đồng, dư nợ cho vay ngắn hạn 4.600 tỷ đồng. Tổng nợ xấu (nhóm 3,4,5) là 170 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,03% tổng dư nợ.  

* Lĩnh vực văn hoá - xã hội:

Trong tháng đã hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; tích cực sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp; tổng kết năm học 2009 - 2010 và chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo khai giảng năm mới (2010 -2011) cho các cấp học; tổ chức tốt, thực hiện đúng quy định đối với công tác tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và tuyển vào lớp 10 năm học 2010 - 2011;

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thực hiện khá tốt; trong tháng đã khám và điều trị cho 173.759 lượt bệnh nhân, giảm 40.661 lượt so với tháng trước; phát hiện mới 16 ca nhiễm HIV, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 1.856 ca nhiễm HIV, đã chuyển sang AIDS 881 ca (trong đó co 43 trẻ em dưới 16 tuổi), đã tử vong 529 ca (trẻ em dưới 16 tuổi là 24 ca).

Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa phẩm trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên; đã tiến hành kiểm tra 24 cuộc ở 107 lượt cơ sở, phát hiện và xử lý bằng các hình thức theo quy định 19 trường hợp vi phạm; cấp 41 giấy phép hoạt động trên lĩnh vực văn hóa (35 giấy phép thực hiện quảng cáo, 03 giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, 03 giấy phép kinh doanh karaoke). Trong tháng đã tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân nhân các ngày lễ và các sự kiện chính trị tiêu biểu của địa phương được 22 buổi, với 159 tiết mục; tổ chức Hội thi Giọng ca cải lương không chuyên giải Cao Văn Lầu, thu hút hơn 14.850 luợt người xem..

Các chương trình, nội dung, thời lượng phát sóng phát thanh truyền hình tiếp tục được đảm bảo, đáp ứng khá tốt nhu cầu của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó tập trung các nội dung như: công tác thi đua tiến tới Đại hội thi đua của tỉnh; kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; thành lập công an nhân dân, Đại hội Đảng các cấp, chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho lễ công nhận thị xã Bạc Liêu là thành phố loại 3,…

Các chế độ, chính sách ưu đãi, chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện. trong tháng đã tiếp nhận mới 980 hồ sơ các loại; giải quyết 178 hồ sơ hưởng chế độ hoạt động kháng chiến, đã chết trước 01/01/1995; 60 hồ sơ hưởng chế độ chất độc hoá học; 81 hồ sơ hưởng chế độ theo Quyết định 290 của Chính phủ và trên 20 hồ sơ hưởng các trợ cấp chính sách khác.

Đã tổ chức tư vấn việc làm, tư vấn nghề cho 555 lượt người; có 13 đơn vị trong và ngoài tỉnh đến đăng ký tuyển dụng lao động, qua đó đã giới thiệu 14 lao động đi làm việc trong tỉnh và 53 lao động đăng ký đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Trung tâm dạy nghề các huyện, thị đã ký 09 hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho lao động nông thôn; tiếp nhận đơn đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp của 114 lao động; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 147 lao động. Tổ chức tập huấn điều tra để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, hỗ trợ đối với các đối tượng xã hội cần quan tâm giúp đỡ (theo thống kê, báo cáo của 3 đơn vị đã có 4.018 người tàn tật và 759 người tâm thần).

* Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định

Nhiệm vụ quân sự địa phương tiếp tục được tổ chức thực hiện tốt theo kế họach, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ luôn được các đơn vị lực lượng vũ trang các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác huấn luyện cho các lực lượng như: Bộ đội thường trực, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên,... đạt kết quả khá tốt; đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010).

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được duy trì; đã tiến hành củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 62 đội dân phòng, 18 Ban bảo vệ ANTT, 133 tổ an ninh nhân dân, 12 tổ tự quản; tổ chức thành công Hội thi Công an xã giỏi năm 2010, khen thưởng đột xuất cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong tháng 8, các lực lượng chức năng đã phát hiện 43 vụ phạm pháp hình sự, điều tra làm rõ 35 vụ - liên quan 55 đối tượng (so với tháng trước giảm 7 vụ, nhưng tăng 8 đối tượng); phát hiện, đấu tranh và xử lý 38 vụ tệ nạn xã hội, liên quan 142 đối tượng (so với tháng trước giảm 47 vụ và 87 đối tượng). Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 11 vụ, làm chết 7 người, bị thương 8 người (so với tháng trước tăng 4 vụ, số người chết tăng 1 người, số người bị thương tăng 4 người); tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người.

Thanh Bình - Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

 


Số lượt người xem: 5714 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày