SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
5
8
6
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI Thứ Sáu, 13/12/2019, 11:56
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 11/2019 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2019  (04/12)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Sản xuất nông nghiệp thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ ...
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019  (31/10)
Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, trong 10 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh ...
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019  (10/10)
Qua 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; song với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, nhất là việc kế thừa ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2019  (30/07)
Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019, các ngành, các cấp trong tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện các mục, tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra. Các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về phát triển tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 nên tình ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6/2019  (05/06)
Trong tháng 5 và 5 tháng năm 2019, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Sản xuất nông nghiệp thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày