SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
2
8
7
4
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI Thứ Ba, 11/12/2018, 23:07
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 10/2018 và công tác trọng tâm tháng 11/2018  (06/11)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã chủ động triển khai thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa ...
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2018  (10/10)
Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những chuyển biến thuận lợi hơn, song cả nước nói chung và Bạc Liêu nói riêng vẫn tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức; nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự điều hành tích cực, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 8/2018 và công tác trọng tâm tháng 9/2018  (17/09)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra trong tháng 8/2018, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 7/2018 và công tác trọng tâm tháng 8/2018  (17/09)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5/2018 và công tác trọng tâm tháng 6/2018  (07/06)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày