SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
3
5
4
3
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI Thứ Năm, 03/09/2015, 13:38
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8/2015  (11/08)
Tháng 7/2015, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất nông nghiệp đều đạt so với kế hoạch đề ra, nuôi trồng, khai thác thủy sản, trồng lúa,chăn nuôi ...trên địa bàn tỉnh vẫn ...
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015  (31/07)
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 5.006,4 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), tăng 11,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá ổn định: Sản lượng lúa thu hoạch và diện tích lúa gieo trồng thực hiện đảm bảo so với kế hoạch đề ra, tăng so với cùng ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6/2015  (11/06)
Tháng 5/2015, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất nông nghiệp đạt so với kế hoạch đề ra, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn giữ ổn định, do thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh nên trong tháng ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 04 và công tác trọng tâm tháng 05/2015  (20/05)
Tháng 4/2015, các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất lúa, chăn nuôi phát triển ổn định. So với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu giảm 22,1%; tổng vốn đầu tư phát ...
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I và một số mặt công tác trọng tâm tập trung chỉ đạo Quý II năm 2015  (16/04)
Trong quý I năm 2015, các ngành, các cấp đã khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra, kết quả bước đầu đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Sản xuất nông nghiệp: Về diện tích xuống giống và sản lượng lúa thu hoạch đạt so với tiến độ đề ra, công tác phòng trừ sâu bệnh được triển khai thực hiện ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày