SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
6
5
6
3
3
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI Thứ Năm, 18/09/2014, 10:31
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 07 và công tác trọng tâm tháng 8/2014  (20/08)
Trong tháng 7/2014, tình hình văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh tiếp tục ổn định; công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại. Sản xuất ...
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2014  (15/07)
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục có bước phát triển. Về tài chính, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.099,3 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ. Công tác giao thông vận tải được ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 04 và công tác trọng tâm tháng 05/2014  (15/05)
Tháng 4/2014, các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; trên cơ sở Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của ...
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I và công tác trọng tâm Quý II năm 2014  (04/04)
Quý I năm 2014, các ngành, các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, công tác trọng tâm đã đề ra. Về tài chính, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng 10,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt; công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chế độ, chính sách ưu đãi, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3/2014  (19/03)
Tháng 02/2014, các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; trên cơ sở Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày