SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
9
9
6
6
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI Thứ Ba, 28/07/2015, 15:31
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6/2015  (11/06)
Tháng 5/2015, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất nông nghiệp đạt so với kế hoạch đề ra, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn giữ ổn định, do thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh nên trong tháng ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 04 và công tác trọng tâm tháng 05/2015  (20/05)
Tháng 4/2015, các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất lúa, chăn nuôi phát triển ổn định. So với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu giảm 22,1%; tổng vốn đầu tư phát ...
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý I và một số mặt công tác trọng tâm tập trung chỉ đạo Quý II năm 2015  (16/04)
Trong quý I năm 2015, các ngành, các cấp đã khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra, kết quả bước đầu đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Sản xuất nông nghiệp: Về diện tích xuống giống và sản lượng lúa thu hoạch đạt so với tiến độ đề ra, công tác phòng trừ sâu bệnh được triển khai thực hiện ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015  (26/12)
Năm 2014 tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả chủ yếu như sau: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) năm 2014 đạt 13.408 tỷ đồng (giá so sánh 1994), tăng 12% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông nghiệp chiếm 49,70%, công nghiệp - xây dựng chiếm 24,71% và dịch vụ chiếm 25,59% trong GDP. Sản xuất nông nghiệp ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12/2014  (16/12)
Trong tháng 11/2014, các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; trên cơ sở Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày