SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
3
0
9
5
6
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI Thứ Hai, 21/04/2014, 13:59
Tình hình kinh tế - xã hội Quý I và công tác trọng tâm Quý II năm 2014  (04/04)
Quý I năm 2014, các ngành, các cấp trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, công tác trọng tâm đã đề ra. Về tài chính, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng 10,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt; công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chế độ, chính sách ưu đãi, ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3/2014  (19/03)
Tháng 02/2014, các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; trên cơ sở Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02/2014  (20/02)
Tháng 1/2014, các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; trên cơ sở Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 12/2013 và công tác trọng tâm tháng 01/2014  (22/01)
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; trên cơ sở Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12/2013  (18/12)
Trong tháng 11, diện tích gieo trồng lúa vẫn đạt so với kế hoạch đề ra; So với cùng kỳ giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm tăng 15,1%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,2%, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội tăng 17,8% . Về tài chính, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cũng tăng 24% so với cùng kỳ. Công tác quản lý, đảm bảo an ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày