SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
2
3
3
Kinh tế - Xã hội Thứ Tư, 15/07/2020, 05:46
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 5/2020 và công tác trọng tâm tháng 6/2020  (04/06)
Tháng 5, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu đạt một số kết quả quan trọng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng đạt 34.396 tấn. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 2,75% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 4/2020 và công tác trọng tâm tháng 5/2020  (07/05)
Tháng 4/2020, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng đạt 21.491 tấn. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 1,67% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu Quý I/2020 và công tác trọng tâm Quý II/2020  (29/03)
Trong quý I/2020, các cấp, các ngành trong tỉnh đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa trong quý 87.122 ha, đạt 45,66 % kế hoạch và tăng ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 02 năm 2020và công tác trọng tâm tháng 3/2020  (05/03)
Tháng 02/2020, sản xuất nông nghiệp của tỉnh thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02/2020  (13/02)
Tháng 01/2020, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực, kinh tế, nông nghiệp tiếp tục phát triển, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 18.822 tấn, tăng 5,53% so cùng kỳ. Về xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh hiện có 32 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 04 xã đạt 19 tiêu chí và đang ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày