SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
0
9
3
8
2
BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI Thứ Sáu, 19/04/2019, 17:48
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3/2019  (12/03)
Tháng 02/2019, sản xuất nông nghiệp của tỉnh thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ. ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 01/2019 và công tác trọng tâm tháng 02/2019  (16/02)
Tháng 01/2019, sản xuất nông nghiệp của tỉnh thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2018 và công tác trọng tâm tháng 01/2019  (08/01)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau: Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 11/2018 và công tác trọng tâm tháng 12/2018  (08/01)
Tháng 11/2018, tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan ...
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 10/2018 và công tác trọng tâm tháng 11/2018  (06/11)
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các ngành, các cấp đã chủ động triển khai thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày