SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
0
7
3
Kinh tế - Xã hội Thứ Hai, 17/09/2018, 16:20

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu tháng 8/2018 và công tác trọng tâm tháng 9/2018

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chương trình hành động của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra trong tháng 8/2018, kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, công tác chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng luôn được quan tâm và xử lý kịp thời; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tích cực hướng dẫn người dân thực hiện tiêm phòng, cách phòng chống nên trong tháng không phát sinh dịch bệnh.

Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện khẩn trương các thủ tục, hồ sơ đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng cơ bản, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trong tháng 9/2018, các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhằm tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 từ 7 - 7,5%. Đẩy mạnh thực hiện dự án xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chủ yếu là phát triển nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), thúc đẩy phát triển dự án Nhà máy điện khí thiên nhiên hóa lỏng (khí LNG). Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó, trọng tâm tập trung vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công của tỉnh, cấp huyện, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của tỉnh. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tập trung giải quyết tốt lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động; phát triển văn hóa, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo quy định.

Chi tiết

Công Hưởng

Nguồn: baclieu.gov.vn


Số lượt người xem: 375 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày