SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
6
4
8
 

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh minh họa Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, cán bộ, công ...

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Theo nội dung Thông báo kết ...

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Mục đích của Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai ...

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Viên chức Việt Nam về “Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”. Mục tiêu của Nghị quyết là nhằm nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu ...

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết hơn 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ...

Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản phát động Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III. Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Toàn cảnh buổi họp ...