SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
0
9
4
1
6
 

Ngày 11/4, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 4/2019. Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên Chi đoàn được triển khai việc học tập và làm theo Bác với chủ đề “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm”; triển khai văn bản của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh về đẩy mạnh ...

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 03/4 tỉnh Bạc Liêu chính thức Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm). Đại biểu cắt băng Khai trương Trung tâm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Ảnh ĐH) Đến dự Lễ Khai trương có ...

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo nội dung Thông báo, kể từ ngày 01/4/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) sẽ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải ...

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn số 1044/UBND-NV của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác đối ngoại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2021. Mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh hơn nữa hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phục vụ phát triển bền vững của địa ...

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn số 180/SGDKHCN-QLKHCN của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở năm 2019. Theo nội dung văn bản, việc xây dựng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số ...

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Công văn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho một số đối tượng đặc thù năm 2019. Sở Tư pháp tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh) Theo nội ...