SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
5
1
2
4
4

Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số văn bản liên quan, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Công văn gửi các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ...

Để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2016, góp phần nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo: Giao cho Sở Công thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công ty điện lực Bạc Liêu triển khai thực hiện chiến dịch “Giờ trái đất năm ...

Để các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP tiếp tục thực thi kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2016 với những dung cơ bản như sau: Mục đích của Kế ...

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kế hoạch tuyên truyền với mục đích làm cho mọi cử tri trong tỉnh hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; hiểu rõ vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND ...

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản triển khai thực hiện nội dung trên. Các nội dung được triển khai thực hiện bao gồm: tổ chức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2016 có chủ đề là “Yêu thương và chia ...