SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
7
9
 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ. Theo nội dung Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa ...

Ngày 20/6, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng được Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tổ chức, nhằm định hướng cho đoàn viên Chi đoàn không ngừng học tập và làm việc theo gương Bác. ...

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đề án Văn hóa công vụ. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ được ban hành với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với việc ...

Nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 01/6, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Diễn đàn Đầu tư phát triển thương hiệu biển Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy và đồng ...

Ngày 01/6, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày đại dương thế giới và ngày môi trường thế giới năm 2019. Đại biểu dự Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ...

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 01/6, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 tổ chức Lễ khởi công Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. Lãnh đạo Trung ương, địa phương và Nhà đầu tư thực hiện nghi thức ...

Tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ. Theo nội dung Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa ...
  Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
  Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa Công vụ
  Diễn đàn Đầu tư phát triển thương hiệu biển Việt Nam
  Khởi công Nhà máy điện gió Hòa Bình 1
  Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019
Tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ. Theo nội dung Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa ...
  Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
  Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa Công vụ
  Diễn đàn Đầu tư phát triển thương hiệu biển Việt Nam
  Khởi công Nhà máy điện gió Hòa Bình 1
  Phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và ngày Môi trường thế giới năm 2019