SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
4
1
9
8
1
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN Thứ Bảy, 21/09/2019, 14:40
Đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (19/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết như sau. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết ...
Công khai kết quả xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”  (16/09)
Theo kết quả của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu, để có đủ điều kiện trình Hội đồng cấp nhà nước xét tặng các danh hiệu trên, Sở Y tế vừa có văn bản đề nghị đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến, góp ý của nhân dân. Cụ ...
Đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Bạc Liêu ...  (16/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với các văn bản dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết như sau. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh  (13/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của HĐND ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 2)  (13/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá sử dụng dịch vụ và cho thuê cơ sở hạ tầng tại Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lần 2)  (09/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo ...
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024  (07/09)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về xây dựng nghị quyết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành ...
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  (06/09)
Thực hiện quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản đề nghị lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cụ thể như sau: Tập thể: Cán bộ và nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Cá nhân: Ông Trịnh Hoài ...
Đóng góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển...  (31/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày