SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
1
5
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN Thứ Tư, 17/07/2019, 21:55
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu  (30/05)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, cụ thể: Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy ...
Đóng góp Dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu  (02/11)
Theo quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND trên địa bàn tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Dự thảo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu gửi đến các Sở, ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Văn ...
Đóng góp Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh  (05/04)
Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số văn bản liên quan, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Công văn gửi các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ...
Xem theo ngày Xem theo ngày