SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
5
8
6
5
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN Thứ Năm, 29/08/2019, 16:20

hực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp:   

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Các ý kiến đóng góp gửi về Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu theo địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu; điện thoại: 02913.823857; Email: stp@baclieu.gov.vn.

Thời gian đóng góp đến hết ngày 28/9/2019./.

Chi tiết:

CTTĐT

Nguồn: baclieu.gov.vn

 


 

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo...

 
 

Số lượt người xem: 47 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày