SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
8
9
9
7
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Bảy, 19/05/2018, 11:10

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tất cả đảng viên, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh luôn chú trọng triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kịp thời bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó tạo được sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác, nâng cao nhận thức từ những giá trị đạo đức, tư tưởng cách mạng của Bác, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị các văn bản chỉ đạo liên quan đến việc học tập và làm theo Bác. Việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở công tác triển khai các văn bản, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh còn chủ động xây dựng và thực hiện nhiều hình thức khác nhau nhằm làm đa dạng hình thức tiếp cận về học tập Bác trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như: Các Chi bộ lồng ghép việc học tập và làm theo Bác trong những buổi sinh hoạt hàng tháng; Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” định kỳ hàng quý bằng hình thức xem phim, kể chuyện về Bác, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt; 100% cán bộ, đảng viên cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không có biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tham gia sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Đức Hình)

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động xây dựng các nhiệm vụ cần thiết để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày càng thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới như: Tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nêu gương điển hình người tốt, việc tốt; thường xuyên đăng tải, đưa tin phản ánh hoạt động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Nguyễn Chinh


Số lượt người xem: 234 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày