SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
9
1
4
7
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Hai, 18/03/2019, 08:45

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đoàn viên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tham gia sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: Sự Nghiệp)

Kế hoạch được ban hành với mục đích giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng, Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ…

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt định kỳ; xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể; xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo từng năm; rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XII; tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong cơ quan.

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ mình; định kỳ hàng quý, cấp ủy Chi bộ báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với nội dung báo cáo công tác xây dựng Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Chinh

 


Số lượt người xem: 133 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày