SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
5
0
1
3
Kế hoạch - Quy hoạch Thứ Sáu, 12/05/2017, 09:05

Triển khai thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) của UBND tỉnh.

Đây là dịp quan trọng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công (NCC) với cách mạng; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với NCC với cách mạng. Huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm đảm bảo ổn định đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và NCC với cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với NCC với cách mạng và thân nhân của họ. Tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi với NCC với cách mạng. Để các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trên địa bàn tỉnh với các hình thức, nội dung phong phú, thiết thực hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Việc triển khai các hoạt động cần được lồng ghép với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở các địa phương.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, trung tâm, nhà khách trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai Kế hoạch nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết để thực hiện./.

Chi tiết

Nghiệp - Phường


Số lượt người xem: 361 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày