SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
5
0
2
0
Kế hoạch - Quy hoạch Thứ Sáu, 26/05/2017, 09:45

Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật của tỉnh đến toàn toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết để thực hiện.

Việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của chiến sỹ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể; người lao động, người sử dụng lao động và tất cả các tầng lớp nhân dân. Phổ biến kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan đến đời sống xã hội, giúp mọi người am hiểu pháp luật, hiểu đúng và áp dụng tốt các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và của mọi người.

Sinh hoạt “Ngày pháp luật” được tổ chức vào ngày 09 hàng tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ theo quy định thì dời sang ngày làm việc tiếp theo để triển khai.

Chi tiết.

Nghiệp - Phường


Số lượt người xem: 358 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày