SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
2
5
Kế hoạch - Quy hoạch Thứ Tư, 23/08/2017, 13:25

Triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng vòng tỉnh lần thứ hai - năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản triển khai Kế hoạch của Ban Tổ chức (BTC) Giải Búa liềm vàng vòng tỉnh lần thứ hai - năm 2017.  

Giải Búa liềm vàng vòng tỉnh lần thứ hai - năm 2017 được tổ chức với mục đích khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà trong việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

 

Ảnh minh họa

Đối tượng dự thi Giải Búa liềm vàng vòng tỉnh lần thứ hai - năm 2017 là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Riêng phóng viên các báo Trung ương và ngoài tỉnh thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được gửi bài dự thi về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Bạc Liêu đến BTC cuộc thi vòng tỉnh Bạc Liêu. Bài dự thi đã gửi cho BTC cuộc thi vòng tỉnh Bạc Liêu thì không được gửi dự thi ở BTC cuộc thi tỉnh, thành phố khác cũng như gửi dự thi trực tiếp đến BTC cuộc thi Trung ương.

Nội dung dự thi: Chủ đề xuyên suốt của Giải Búa liềm vàng là tập trung vào công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyến hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, BTC khuyến khích các chủ đề bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ xây dựng Đảng của tỉnh, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn; có tính phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hạn cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 10/10/2017 (căn cứ vào dấu bưu điện); tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu, số 25, đường Lê Văn Duyệt, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ngoài bì thư ghi rõ tác phẩm dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ hai - năm 2017.

Nội dung văn bản, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai Kế hoạch nêu trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết và tham dự./.

Mẫn - Nghiệp

 


Số lượt người xem: 359 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày