SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
4
2
Kế hoạch - Quy hoạch Thứ Tư, 17/07/2019, 21:58
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (25/05)
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Mục đích của Kế hoạch đề ra ...
Triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng vòng tỉnh lần thứ hai - năm 2017  (23/08)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản triển khai Kế hoạch của Ban Tổ chức (BTC) Giải Búa liềm vàng vòng tỉnh lần thứ hai - năm 2017. Giải Búa liềm vàng vòng tỉnh lần thứ hai - năm 2017 được tổ chức với mục đích khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân ...
Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn tỉnh  (26/05)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục Pháp luật của tỉnh đến toàn toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết để thực hiện. Việc triển khai thực hiện ...
Triển khai thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)  (12/05)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) của UBND tỉnh. Đây là dịp quan trọng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công (NCC) với cách mạng; khơi dậy lòng yêu ...
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”  (20/03)
Với ý nghĩa khẳng định Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ rất sớm, bác bỏ những tuyên bố phi lý, luận điệu sai trái của Trung Quốc với hai quần đảo trên cũng như những vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, Ban Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những ...
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (28/02)
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản triển khai nội dung trên. Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai ...
Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng  (26/10)
Để đảm bảo giải quyết đúng, đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung trên như sau: Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo ...
Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/10)
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016” trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể: Về mục đích, Kế hoạch nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, ...
Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (04/10)
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh với hai nội dung cơ bản như sau: Nội dung thứ nhất là đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2015 và năm 2016. Nội dung thứ hai là Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017 với các tiêu chí ...
Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020  (25/08)
Để góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; góp phần hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020, với các ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày