SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
4
2
0
6
1
Kết quả xử lý khiếu nại tố cáo Thứ Bảy, 21/09/2019, 14:55
Họ và Tên: Lý Hồng Nga  (20/09)
- Địa chỉ: Ngụ tại số 29B, đường Điện Biên Phủ, Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại. - Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Hồng Nga (lần hai).
Họ và Tên: Mạc Phước Toàn  (20/09)
- Địa chỉ: Ngụ tại ấp Phước Hòa Tiền, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại. - Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Mạc Phước Toàn (lần hai).
Họ và Tên: Hà Thị Thanh Mai  (20/09)
- Địa chỉ: Cư trú số 20/20, đường Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu về việc giải quyết khiếu nại của bà Hà Thị Thanh Mai, cư trú số 20/20, đường Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu (lần đầu). - Kết ...
Họ và Tên: Nguyễn Văn Tùng  (20/09)
- Địa chỉ: Cư trú Số 01, đường Hai Bà Trưng, Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tùng, cư trú Số 01, đường Hai Bà Trưng, Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...
Họ và Tên: Lại Minh Châu  (20/09)
- Địa chỉ: Cư trú Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu về việc giải quyết khiếu nại của bà Lại Minh Châu, cư trú Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu). - Kết quả giải quyết: Ngày 13 tháng 9 năm ...
Họ và Tên: Huỳnh Thu Anh  (20/09)
- Địa chỉ: Cư trú Ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thu Anh, cư trú Ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu). - Kết quả giải quyết: Ngày 11 tháng 9 năm ...
Họ và Tên: Nguyễn Hoàng Lâm  (20/09)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Lâm, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn ...
Họ và Tên: Hội kiến họ Trần Bạc Liêu  (20/09)
- Địa chỉ: Cư trú Số 45/220 (nay là số 156), đường Hoàng Diệu, Khóm 9, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu buộc bà Tiêu Mùi thi hành Bản án số 77/2016/DS-PT ngày 26/8/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc “Tranh chấp đòi tài sản cho mượn, cho ở nhờ”. - Kết quả ...
Họ và Tên: Thạch Thị Sà Mệt  (20/09)
- Địa chỉ: Cư trú ấp Cả Vĩnh, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. - Nội dung: Yêu cầu xem xét việc chính quyền ấp Cả Vĩnh và xã Hưng Hội có lời lẽ thiếu thiện cảm với nhóm thiện nguyện Thanh Mai, không quan tâm đến dân nghèo từ đó nhóm thiện nguyện Thanh Mai chưa xây dựng được nhà tình thương cho gia đình Bà. - Kết quả giải quyết: Ngày 13 tháng 9 năm ...
Họ và Tên: Trần Thanh Pôn (Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh)  (20/09)
- Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh. - Nội dung: Yêu cầu xin đưa hài cốt của bà Ngoại là bà Huỳnh Thị Ngọc người có công với cách mạng về tỉnh Bạc Liêu. - Kết quả giải quyết: Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2187/VP-BTCD chuyển đơn đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, ...
Họ và Tên: Võ Thanh Trà  (20/09)
- Địa chỉ: Tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu xin cái tủ thờ để thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và 02 liệt sỹ vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn. - Kết quả giải quyết: Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2163/VP-BTCD chuyển đơn của bà Võ Thanh Trà đến Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai ...
Họ và Tên: Châu Thanh Nguyệt (đại diện ông Châu Văn Sang, đã chết)  (18/09)
- Địa chỉ: Ngụ tại số 20/14, đường Võ Thị Sáu, Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại. - Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 về việc giải quyết khiếu nại của bà Châu Thanh Nguyệt (đại diện ông Châu Văn Sang, đã chết), (lần hai).
Họ và Tên: Nguyễn Hồng Thu  (18/09)
- Địa chỉ: Cư trú Số 34, đường Hai Bà Trưng, Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Hồng Thu, cư trú Số 34, đường Hai Bà Trưng, Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu (lần đầu). - ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Bào (con của bà Thu)  (18/09)
- Địa chỉ: Cư trú Ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình. - Nội dung: Khiếu nại việc thu hồi đất do gia đình Bà đang quản lý, sử dụng nhưng không xem xét hỗ trợ, bồi thường của UBND xã Vĩnh Hậu A để quy hoạch xây dựng khu thiết chế văn hóa xã. - Kết quả giải quyết: Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số ...
Họ và Tên: Ban Trị sự Lăng Ông Duyên Hải  (18/09)
- Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. - Nội dung: Yêu cầu xem xét, xác minh, làm rõ việc ông Tạ Kim Lến thuê xe đắp đất lên mặt bằng đất Lăng Ông mà không có ý kiến của Ban Trị sự. - Kết quả giải quyết: Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 80/BTCD-XLĐ chuyển đơn của Ban Trị sự Lăng ...
Họ và Tên: Nguyễn Văn Võ  (18/09)
- Địa chỉ: Cư trú ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. - Nội dung: Khiếu nại Bản án số 34/2014/DS-PT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tranh chấp hợp đồng mua bán. - Kết quả giải quyết: Ngày 04 tháng 9 năm 2019, Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 79/BTCD-XLĐ hướng dẫn Ông gửi đơn đến ...
Họ và Tên: Đỗ Thị Ánh Tuyết  (09/09)
- Địa chỉ: Cư trú tại số 20/10, đường Võ Thị Sáu, Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại. - Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Ánh Tuyết (lần hai).
Họ và Tên: Tăng Hồng Siêu  (09/09)
- Địa chỉ: Ngụ tại số 44, đường Tôn Đức Thắng, Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại. - Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Tăng Hồng Siêu (lần hai).
Họ và Tên: Diệp Minh Thuận  (09/09)
- Địa chỉ: Cư trú tại số 29B, đường Lê Lợi, Phường 3, thành phố Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại. - Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Diệp Minh Thuận (lần hai).
Họ và Tên: Châu Diên Minh  (09/09)
- Địa chỉ: Ngụ tại ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại. - Kết quả giải quyết: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông Châu Diên Minh (lần hai).
Họ và Tên: Trương Hoàng Sơn  (09/09)
- Địa chỉ: Khóm 2, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Hoàng Sơn, địa chỉ tại Khóm 2, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn vào Cầu ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Nhung  (09/09)
- Địa chỉ: Địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường ...
Họ và Tên: Nguyễn Hữu Tuấn (vợ là bà Ngô Thị Xuân Hà, con của ông Ngô Thuận Trị)  (09/09)
- Địa chỉ: Cư trú Số 80/1, đường Hai Bà Trưng, Phường 3, thành phố Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu tính hỗ trợ diện tích đất cho đúng quy định và xem xét việc UBND thành phố Bạc Liêu và UBND Phường 3, thành phố Bạc Liêu cưỡng chế gia đình Ông như vậy là có đúng quy định không. - Kết quả giải quyết: Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã ...
Họ và Tên: Lâm Ngọc Mận  (09/09)
- Địa chỉ: Cư trú Số 779, Khóm 1, Phường 7, thành phố Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình Ông. - Kết quả giải quyết: Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2065/VP-BTCD chuyển đơn của Ông đến Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các ngành, đơn vị ...
Họ và Tên: Trần Ngọc Hùng  (09/09)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Hùng, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn vào cầu Giá Rai mới). - Kết ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Chuối  (09/09)
- Địa chỉ: Cư trú ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 121, diện tích 13.280,3m2 và thửa đất số 129, diện tích 6.522,6m2 , đất tọa lạc tại ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. - Kết quả giải quyết: Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Ban Tiếp ...
Họ và Tên: Mã Ngọc Nga  (09/09)
- Địa chỉ: Cư trú Số 026A, đường Võ Thị Sáu, Khóm 8, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với diện tích đất 50m2 (đất đang tranh chấp). - Kết quả giải quyết: Ngày 28 tháng 8 năm 2019, Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 77/BTCD-XLĐ ...
Họ và Tên: Trang Luân Chánh  (09/09)
- Địa chỉ: Cư trú số 183A/1, khóm Đầu Lộ A, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu hỗ trợ tiền công san lấp mặt bằng diện tích đất bị thu hồi là 91,9 m2 với giá 130.000 đồng/m2 thuộc dự án mở rộng tuyến đường Cao Văn Lầu (đoạn từ cầu Vườn Chim đến cầu Trường Sơn). - Kết quả giải quyết: Ngày 26 tháng 8 năm 2019, ...
Họ và Tên: Phan Văn Phu  (26/08)
- Địa chỉ: Cư trú số 45, đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, thành phố Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu xem xét bồi thường đất khi bị Nhà nước thu hồi, sau dãy 30 căn (đất tọa lạc ở khu vực cánh đồng Ra Đa trước đây). - Kết quả giải quyết: Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1978/VP-BTCD chuyển đơn của Ông đến Giám đốc Sở ...
Họ và Tên: Đỗ Thanh Hùng  (26/08)
- Địa chỉ: Cư trú Ấp 12, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thanh Hùng (lần đầu). - Kết quả giải quyết: Ngày 14 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh có Thông báo số 191/TB-UBND về việc thụ lý giải ...
Họ và Tên: Nguyễn Văn Thi  (26/08)
- Địa chỉ: Cư trú Ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. - Nội dung: Yêu cầu xem xét xử lý hành vi của ông Châu Văn Tài ngang nhiên trồng cây trên phần đất của Ông. - Kết quả giải quyết: Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 64/BTCD-XLĐ chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thi đến Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình ...
Họ và Tên: Nguyễn Văn Thi  (26/08)
- Địa chỉ: Cư trú Ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. - Nội dung: Yêu cầu xem xét xử lý các hành vi vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Hậu gây hậu quả nghiêm trọng đến gia đình Ông. - Kết quả giải quyết: Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 63/BTCD-XLĐ chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Thi đến Chủ tịch UBND ...
Họ và Tên: Lý Thị Sự (đồng khiếu nại là Châu Thị Nhị, Đặng Minh Hùng, Quách Minh Giang, Quách Minh Nhật, Quách Liên Hoàng, Quách Thành Nhơn, Dương Thị Huệ, Nguyễn Thị Bích Giang)  (26/08)
- Địa chỉ: Cư trú ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Yêu cầu hủy biên bản thực nghiệm điều tra tại chợ Vĩnh An và chân cầu Vĩnh Trạch của Công an thành phố Bạc Liêu vào ngày 02/8/2019 do biên bản không đúng sự thật. - Kết quả giải quyết: Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ban Tiếp công dân Văn phòng UBND tỉnh đã ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Hạnh  (26/08)
- Địa chỉ: Cư trú Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hạnh, cư trú Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu). - Kết quả giải quyết: Ngày 14 tháng 8 năm ...
Họ và Tên: Nguyễn Đức Lộc  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Lộc, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn vào Cầu ...
Họ và Tên: Vũ Ngọc Thạch  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Ngọc Thạch, địa chỉ tại Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường ...
Họ và Tên: Vũ Văn Quân  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Quân, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn vào Cầu Giá ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Mỵ  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỵ, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn vào Cầu Giá ...
Họ và Tên: Nguyễn Thị Dần  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dần, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn vào Cầu ...
Họ và Tên: Châu Minh Phụng (chồng là ông Trịnh Việt Hưng)  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Việt Hưng, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn vào Cầu ...
Họ và Tên: Nguyễn Đức Hạnh (người được ông Nguyễn Mạnh Hùng ủy quyền)  (21/08)
- Địa chỉ: Ấp 6, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Hùng, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn ...
Họ và Tên: Nguyễn Đức Hạnh  (21/08)
- Địa chỉ: Ấp 6, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Hạnh, địa chỉ tại Ấp 6, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng ...
Họ và Tên: Trịnh Thị Hoa  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của bà Trịnh Thị Hoa, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn vào Cầu Giá ...
Họ và Tên: Vũ Quốc Thịnh  (21/08)
- Địa chỉ: Số 786/11, đường Bình Giã, Phường 10, thành phố Vũng Tàu (ủy quyền cho ông Vũ Văn Ngọc, địa chỉ tại Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Quốc Thịnh, địa chỉ tại ...
Họ và Tên: Tô Hồng Gấm  (21/08)
- Địa chỉ: Ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của bà Tô Hồng Gấm, địa chỉ tại ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng ...
Họ và Tên: Nguyễn Văn Dũng  (21/08)
- Địa chỉ: Ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng, địa chỉ tại Ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn vào ...
Họ và Tên: Đỗ Thị Vân  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Vân, địa chỉ tại Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn ...
Họ và Tên: Đặng Quốc Ninh  (21/08)
- Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. - Nội dung: Khiếu nại đối với khiếu nại Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Quốc Ninh, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (lần đầu) (liên quan đến dự án Xây dựng đường dẫn ...
Họ và Tên: Lê Văn Định  (21/08)
- Địa chỉ: Xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (ủy quyền cho ông Vũ Ngọc Thạch, địa chỉ tại Khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Định, địa chỉ tại Thôn 7, xã Hà ...
Họ và Tên: Vũ Thị Bích  (21/08)
- Địa chỉ: Số 79/8, Lê Trọng Tấn, Sơn Kì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (ủy quyền cho ông Vũ Văn Quân, địa chỉ tại Khóm 1, Phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). - Nội dung: Khiếu nại đối với Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Bích, địa chỉ tại ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày