SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
9
5
8
7
5
Kết quả xử lý khiếu nại tố cáo Thứ Ba, 28/08/2018, 08:45

Họ và Tên: Huỳnh Châu Mai Sơn (được ông Nguyễn Tiến Luật ủy quyền)

- Địa chỉ: Cư trú số 175/2, đường Trần Phú, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Nội dung: Khiếu nại liên quan đến việc yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Tiến Luật.

- Kết quả giải quyết: Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1548/VP-BTCD về việc đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tuân thủ Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ (về xin gia hạn thời gian xác minh - đối với trường hợp đã hết thời hạn báo cáo xác minh mà cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh chưa có báo cáo), khẩn trương báo cáo kết quả xác minh về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8 năm 2018 để xem xét, quyết định.

 


Số lượt người xem: 178 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày