SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
9
5
8
6
5
Kết quả xử lý khiếu nại tố cáo Thứ Ba, 18/09/2018, 11:25

Họ và Tên: Trương Thành Được

- Địa chỉ: Cư trú đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.         

- Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Thành Được, cư trú Khu tập thể Công an tỉnh, Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu (lần đầu); yêu cầu xem xét hỗ trợ phần diện tích ảnh hưởng công năng với mức hỗ trợ bằng 80% phương án hỗ trợ ban đầu.     

- Kết quả giải quyết: Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 147/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai với nội dung như sau: Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại của ông Trương Thành Được đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

 


Số lượt người xem: 170 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày