SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
0
6
1
1
Kết quả xử lý khiếu nại tố cáo Thứ Ba, 04/12/2018, 08:30

Họ và Tên: Tập thể Khu dân cư Thiên Long

- Địa chỉ: Cư trú Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  

- Nội dung: Yêu cầu Công ty Thiên Long thực hiện đúng như hợp đồng đã thỏa thuận.

- Kết quả giải quyết: Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2237/VP-BTCD về việc hướng dẫn gửi đơn của tập thể Khu dân cư Thiên Long, nội dung cụ thể như sau: Sau khi xem xét nội dung đơn căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại và các quy định khác có liên quan, đơn của tập thể Khu dân cư Thiên Long không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trả lại đơn và hướng dẫn tập thể Khu dân cư Thiên Long đến Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu để được giải quyết theo thẩm quyền.

 

 


Số lượt người xem: 247 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày