SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
9
9
5
7
2
Lịch tiếp công dân Thứ Ba, 22/10/2019, 03:34
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019  (17/09)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/9/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng, tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2019  (29/08)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...
Thông báo điều chỉnh Lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đông Hải  (22/07)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc Điều chỉnh Lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đông Hải. Theo nội dung Thông báo, ông Hồ Văn Linh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp công dân của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đông Hải (Thay cho ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019  (18/07)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/7/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương; Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc ...
Điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 tại trụ sở HĐND - UBND huyên Hồng Dân  (20/06)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 tại trụ sở HĐND - UBND huyên Hồng Dân. Theo nội dung Thông báo, do thời gian diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Hồng Dân trùng vào ngày tiếp công dân định kỳ nên không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 tại trụ sở HĐND - UBND huyện ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019  (13/06)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20/6, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương; Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang tiếp công dân của huyện Vĩnh Lợi và ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019  (18/05)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 vào lúc 08 giờ, ngày 23/5/2019 với địa điểm và thành phần như sau: - Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương; Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam: Tiếp công dân của huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai, tại trụ sở ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 4  (12/04)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019 vào lúc 08 giờ, ngày 18/4/2019 với địa điểm và thành phần như sau: - Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương; Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến: Tiếp công dân của huyện Phước Long, ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019  (19/03)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2019  (16/02)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019. Chủ tịch UBNDtỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày