SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
1
4
2
Lịch tiếp công dân Thứ Tư, 15/07/2020, 04:48
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020  (28/05)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020. Theo nội dung Thông báo, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và Chủ tịch UBND tỉnh phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên không tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020  (22/04)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020. Theo nội dung Thông báo, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, để tránh tụ tập đông người, Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND ...
Không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020  (25/03)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020. Theo nội dung Thông báo, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian này, để tránh tụ tập đông người nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. Chủ tịch ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020  (28/02)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020  (17/01)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019  (24/12)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25/12/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng, tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019  (27/11)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/11/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng, tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019  (23/10)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, ...
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019  (17/09)
Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/9/2019 với thời gian, địa điểm và thành phần như sau: - Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh - Hồ Hữu Lượng, tiếp công dân của thành phố Bạc Liêu tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu. - Thừa ...
Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2019  (29/08)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019. Theo nội dung Thông báo, do phải xử lý nhiều công việc đột xuất nên Chủ tịch UBND tỉnh không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2019. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày