SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
0
5
1
4
Lịch làm việc lãnh đạo văn phòng Chủ Nhật, 15/09/2019, 21:42
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 09/09/2019 đến ngày 13/09/2019  (09/09)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 02/09/2019 đến ngày 06/09/2019  (03/09)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 26/08/2019 đến ngày 30/08/2019  (26/08)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 19/08/2019 đến ngày 23/08/2019  (19/08)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 12/08/2019 đến ngày 16/08/2019  (12/08)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 05/08/2019 đến ngày 09/08/2019  (05/08)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 29/07/2019 đến ngày 02/08/2019  (29/07)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 22/07/2019 đến ngày 26/07/2019  (22/07)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 15/07/2019 đến ngày 19/07/2019  (15/07)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 08/07/2019 đến ngày 12/07/2019  (08/07)
Xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày