SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
4
7
5
6
8
Lịch làm việc lãnh đạo văn phòng Chủ Nhật, 17/02/2019, 00:54
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019  (11/02)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 04/02/2019 đến ngày 08/02/2019  (04/02)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019  (28/01)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019  (23/01)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019  (14/01)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019  (07/01)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 24/12/09/2018 đến ngày 28/17/2018  (24/12)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 17/12/09/2018 đến ngày 21/17/2018  (17/12)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 10/12/09/2018 đến ngày 14/17/2018  (10/12)
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ ngày 03/12/09/2018 đến ngày 07/17/2018  (03/12)
Xem chi tiết

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày