SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
5
5
9

NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG UBND

 

SỐ TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

01

 Tô Văn Ghel

Giám đốc

0781.3955.457

02

 Trần Minh Tạo

P.Giám Đốc

 

03

 Châu Kiều Trang

Nhân viên

 

04

 Lâm Trần T.Thanh

Nhân viên

0781.3956.317

05

 Ngô Mỹ Chọn

Thủ Quỹ

 

06

 Phùng Quốc Thịnh

Nhân viên