SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
8
8
1

Lãnh đạo Văn Phòng
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
 Nguyễn Tấn Khương
Chánh Văn phòng
khuongnt@baclieu.gov.vn
02
 Tô Thanh Phương
P. Chánh Văn phòng
 
03
 Đinh Xuân Phượng
P. Chánh Văn phòng
phuongdx@baclieu.gov.vn
 Phòng Hành chính - Tổ chức
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
 Trần Minh Mẫn
Tr.phòng
02
 Trần Ngọc Bích
P.Tr phòng
03
 Trần Thị Thu Nhàn
P.Tr phòng
05
 Huỳnh Thị Chúc Ly
Nhân viên
06
 Lâm Tố Anh
Chuyên viên
07
 Lê Kim Phường
Chuyên viên
08
 Thái Quyên Phương
Chuyên viên
09
 Trần Kiều Ngoan
Chuyên viên
10
 Lưu Trần Kim Thư
Nhân viên
11
 Nguyễn Anh Uy
Nhân viên
uyna@baclieu.gov.vn
12
 Trần Thanh Liêm
Nhân viên
Phòng Quản trị - Tài vụ
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Tô Văn Ghel
Tr phòng
02
Vương Tố Nga
P.Tr phòng
03
Huỳnh Thanh Tuyền
P.Tr phòng
 tuyenht@baclieu.gov.vn
04
Nguyễn Thanh Tuyền
Thủ quỹ
05
Trần Thanh Tùng
Nhân viên
06
Nguyễn Hữu Liêm
Nhân viên
07
Nguyễn Chúc Nguyện
Kế toán
 Phòng Tổng hợp
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Trần Trung Vĩ
Tr phòng
02
Trần Anh Thi
P.Tr phòng
03
Lý Hồng Yến
P.Tr phòng
04
Huỳnh Diệu Thoa
Chuyên viên
thoahd@baclieu.gov.vn
05
Mai Công Hưởng
Chuyên viên
huongmc@baclieu.gov.vn
06
 Nguyễn Mạnh Tuấn
Chuyên viên
tuannm@baclieu.gov.vn
Phòng Kinh tế
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Phạm Quốc Thắng
Tr phòng
02
Lê Minh Tài
P.Tr phòng
03
Dương Văn Duy
Chuyên viên
04
Hồ Tú Quyên
Chuyên viên
 
05
Huỳnh Lý Hương
Chuyên viên
 
06
Phạm Hồng Khanh
Chuyên viên
 
07
Lý Quang Trạng
Chuyên viên
 
Phòng Nội chính
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Trần Hà Bảo Khuyên
Tr phòng
02
Trần Văn Anh Lan
P.Tr phòng
03
Lê Thị Kim Huế
Chuyên viên
04
Phạm Lê Tâm
Chuyên viên
tampl@baclieu.gov.vn
05
Lê Kim Yến
Chuyên viên
yenlk@baclieu.gov.vn
06
Vũ Trọng Vĩnh
Chuyên viên
07
 Tân Thị Hồng Loan
Chuyên viên
Phòng Khoa giáo - Văn xã
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Ngô Hồng Thuận
Tr. phòng
02
Phan Thị Quyên
P.Tr phòng
03
Ngô Ngọc Hiếu
P.Tr phòng
04
Nguyễn Thị Thu Thảo
Chuyên viên
thaontt@baclieu.gov.vn
05
Nguyễn T. Ngọc Hân
Chuyên viên
06
  Kim Thanh Thiện
Chuyên viên
thienkt@baclieu.gov.vn
Ban Tiếp Công dân
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Nguyễn Chí Linh
P.Tr ban
 linhnc@baclieu.gov.vn
02
  Đinh Văn Sơn
Nhân viên
sondv@baclieu.gov.vn
03
Nguyễn Việt Nhi
Nhân viên
04
Trần T. Ngọc Thanh
Nhân viên
05
Trần Khánh Duy
Nhân viên
 
06
Thị Bé Hai
Nhân viên
 
Phòng kiểm soát thủ tục hành chính
01
Trần Thanh Thủy
Tr phòng
thuytt@baclieu.gov.vn
02
Lưu Mỹ Nhung
Chuyên viên
nhunglm@baclieu.gov.vn
03
Dương Thị Diễm Thúy
Chuyên viên
dtdthuy@baclieu.gov.vn
Phòng Ngoại vụ
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Trương Thị Kiều Mai
Tr. phòng
maittk@baclieu.gov.vn
02
Nguyễn Trung Khởi
P.Tr phòng
khoint@baclieu.gov.vn
03
Đỗ Bá Hiếu
P.Tr phòng
hieudb@baclieu.gov.vn
04
Quách Lộc Giang
P.Tr phòng
giangql@baclieu.gov.vn
05
Phạm Hoa Mai
Chuyên viên
maiph@baclieu.gov.vn
06
 Lâm Bính Trâm
Chuyên viên
tramlb@baclieu.gov.vn
07
Phùng Cẩm Nhiên
Chuyên viên
 
Tổ Công nghệ cao
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Long Văn Nghĩa
Tổ trưởng
 
02
Quảng Trọng Tuấn
Chuyên viên
 
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Nguyễn Trung Hiếu
Giám Đốc
 
02
Ong Bích Linh
P.Giám Đốc
linhob@baclieu.gov.vn
03
Nguyễn Trung Trực
Kiêm nhiệm
04
Trần Bảo Trâm
Nhân viên
tramtb@baclieu.gov.vn
05
Nguyễn Chúc Nguyện
Kiêm nhiệm
Nhà khách Văn phòng
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
 Trần Minh Tạo
P.Giám Đốc
taotm@baclieu.gov.vn
02
 Châu Kiều Trang
Nhân viên
trangck@baclieu.gov.vn
03
 Lâm Trần T.Thanh
Nhân viên
thanhltt@baclieu.gov.vn
04
 Ngô Mỹ Chọn
Thủ Quỹ
chonnm@baclieu.gov.vn
Trung tâm Công báo - Tin học
STT
Họ và tên
Chức danh
Địa chỉ hộp thư
01
Hồ Thị Hồng Lê
Giám đốc
02
Huỳnh Chí Thanh
P.Giám đốc
03
Trần Tuấn Anh
Nhân viên
04
Đỗ Huy Cường
Nhân viên
05
Trần Minh Khoa
Nhân viên
06
Nguyễn Trung Trực
Nhân viên
07
Châu Đình Phong
Nhân viên
phongcd@baclieu.gov.vn
08
Trần Cẩm Hướng
Nhân viên
huongtc@baclieu.gov.vn
09
Ngô Đức Hình
Nhân viên
hinhnd@baclieu.gov.vn
10
Nguyễn Kiều Ngân
Nhân viên
11
Ngô Phạm Như Anh
Nhân viên
12
Nghuyễn Thị Chinh
Nhân viên
 
13
Trần Hải Triều
Nhân viên