SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
5
0
 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Nguyễn Tấn Khương

Chánh Văn phòng

0291.3823.840

khuongnt@baclieu.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Tô Thành Phương

Phó Chánh Văn phòng

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Đinh Xuân Phượng

Phó Chánh Văn phòng

0913892714

phuongdx@baclieu.gov.vn