SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
4
7
5
3
8

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Nguyễn Tấn Khương

Chánh Văn phòng

0291.3823.840

khuongnt@baclieu.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Trần Thanh Bình

Phó Chánh Văn phòng

0291.2240.943

binhtt@baclieu.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Vương Tuấn Tài

Phó Chánh Văn phòng

0291.2240.941

taivt@baclieu.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Đinh Xuân Phượng

Phó Chánh Văn phòng

0913892714

phuongdx@baclieu.gov.vn