SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
5
6
2

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

QUẢN TRỊ - TÀI VỤ 

(Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

Chức năng

a) Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật đối với Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo hậu cần, công tác lễ tân phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ phương tiện đi lại bằng xe ô tô cho hoạt động điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; công tác bảo vệ trật tự, an toàn, vệ sinh cơ quan.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Đối với các Phòng: Tổng hợp; Kinh tế; Khoa giáo - Văn Xã; Nội chính; Ban Tiếp công dân tỉnh làm việc theo chế độ trực tiếp kết hợp chế độ thủ trưởng; trong đó, trực tiếp làm việc, báo cáo với Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi có yêu cầu; đồng thời Trưởng phòng, ban quản lý công tác hành chính, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công việc hàng ngày, việc thực hiện chương trình công tác, quy chế hoạt động của Phòng, của Văn phòng đối với chuyên viên thuộc đơn vị mình.

Đốí với các Phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Nhiệm vụ

Công tác quản lý tài chính:

a) Quản lý toàn diện các loại kinh phí được ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu, xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách, bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung dự toán cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng sau khi được cấp có thẩm quyền giao trình Chánh Văn phòng xem xét, quyết định.

c) Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật; tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách của Văn phòng UBND tỉnh trình Chánh Văn phòng.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, công tác quản lý tài chính và của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật. 

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của Văn phòng UBND và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng trình Chánh Văn phòng xem xét, quyết định.

g) Thực hiện đúng các quy định về kế toán, thống kê và chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng; chịu trách nhiệm báo cáo, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy định của pháp luật.

h) Theo dõi, quản lý tài sản Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.

i) Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.

k) Theo dõi toàn diện hoạt động của Đội Công an bảo vệ mục tiêu; chủ trì giao ban định kỳ hàng tháng với Đội Công an bảo vệ mục tiêu để đánh giá và triển khai nhiệm vụ bảo vệ cơ quan.

Công tác đảm bảo hậu cần:

a) Bảo đảm phương tiện, điều kiện vật chất; bố trí phòng họp, hình thức, nghi lễ theo quy định trong các cuộc họp UBND tỉnh, các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng.

b) Bảo đảm điều kiện và phương tiện đi lại, phục vụ làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

c) Phục vụ đón, tiếp, bảo đảm ăn, nghỉ của khách đến làm việc với UBND tỉnh theo quy định; tiếp nhận, quản lý theo đúng quy định của pháp luật đối với bưu phẩm, hàng hóa quà tặng do các tổ chức, cá nhân gửi tặng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có); chuẩn bị quà tặng lưu niệm cho các cá nhân, tổ chức theo yêu cầu của Lãnh đạo tỉnh.

d) Đảm bảo kinh phí, hậu cần cho các hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo Văn phòng; có trách nhiệm mua vé máy bay, vé tàu...cho các đồng chí Lãnh đạo khi đi công tác và phục vụ khách của tỉnh khi có yêu cầu.

e) Chủ trì phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ tết, các dịp kỷ niệm trong năm (treo cờ, khẩu hiệu, trang trí cơ quan ...).

g) Tổ chức xây dựng và thực hiện phương án bài trí trụ sở, khuôn viên cơ quan.

h) Bảo đảm môi trường, cảnh quan, vệ sinh nơi làm việc và khu vực trụ sở cơ quan: Trực tiếp thực hiện công tác vệ sinh và điều kiện làm việc ở các phòng làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng họp, phòng tiếp khách; Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh của đơn vị làm dịch vụ vệ sinh tại khuôn viên trụ sở cơ quan và công tác vệ sinh của các đơn vị trực thuộc Văn phòng; phối hợp với Văn phòng các đơn vị trong khu vực cơ quan đảm bảo công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự.

Công tác quản lý tài sản:

a) Quản lý về mặt giá trị toàn bộ tài sản hữu hình, vô hình có nguồn gốc hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác thuộc quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh, bao gồm: trụ sở làm việc, phương tiện đi lại và các tài sản khác từ khi hình thành, đưa vào sử dụng, biến động tăng, giảm, sửa chữa thanh lý tài sản.

b) Quản lý hệ thống hồ sơ nhà đất, hồ sơ xây dựng công trình trụ sở cơ quan.

c) Thực hiện quy định về bảo hiểm phương tiện, tài sản.

d) Phối hợp phòng Hành chính - Tổ chức lập kế hoạch, tổ chức việc mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng phẩm.

e) Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy... hàng năm.

g) Quản lý, bảo dưỡng hệ thống sân vườn thuộc khuôn viên trụ sở làm việc của cơ quan.

Công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở cơ quan:

a) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp bảo vệ cơ quan; tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan cho lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

b) Hàng năm, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt và tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách:

a) Tham mưu, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế thực hiện bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

c) Phối hợp với phòng Hành chính - Tổ chức đảm bảo hậu cần cho các hoạt động hiếu hỷ, chúc mừng sinh nhật... của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Hoạt động Đội xe:

a) Đảm bảo phương tiện đi lại bằng xe ô tô cho các hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng theo đúng quy định.

b) Quản lý xe theo đúng quy định, có trách nhiệm bảo quản giữ gìn xe sạch, đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa xe vào sử dụng, phục vụ với chất lượng cao.

c) Lập kế hoạch sửa chữa, thay thế phụ tùng cho từng xe đặc biệt là các xe đến thời kỳ trung tu, đại tu.

d) Có trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ ô tô đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả.

e) Tổ chức phục vụ chu đáo, an toàn các đoàn khách của UBND tỉnh, của Văn phòng.

g) Sử dụng xe đúng mục đích, tiết kiệm nguyên nhiên liệu; nghiêm cấm việc ý điều xe, cho mượn xe khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Văn phòng.

h)  Lập và tổ chức quản lý lý lịch cho từng xe.

i) Thực hiện chế độ ghi nhật trình, lý trình cụ thể vào lý lịch xe.

k) Tham mưu phương án huy động, bố trí xe phục vụ các đoàn công tác của Trung ương, của Lãnh đạo tỉnh khi có yêu cầu.

l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng phân công.