SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
0
5
4
0
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÁNH
Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
 
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thành lập Văn phòng công chứng Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
2 Hợp nhất Văn phòng công chứng Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
3 Sáp nhập Văn phòng công chứng Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
4 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
5 Thành lập Hội công chứng viên Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
6 Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
7 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
8 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
9 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp Bỗ trợ tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
10 Nhập quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
11 Thôi quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
12 Trở lại quốc tịch Việt Nam Hành chính tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
13 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
14 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Hành chính tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
15 Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em) Hành chính tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
16 Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em) Hành chính tư pháp Văn phòng UBND tỉnh
17 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng cơ bản Văn phòng UBND tỉnh
18 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam Văn phòng UBND tỉnh
19 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam Văn phòng UBND tỉnh
20 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam Văn phòng UBND tỉnh
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối222 thủ tục