SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
0
9
4
0
1
Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính Thứ Sáu, 19/04/2019, 17:50
LỜI NGỎ  (23/03)
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Xem theo ngày Xem theo ngày