SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
7
6
5
8
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 16/12/2019, 04:59
Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  (10/12)
Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh minh họa Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn, cán bộ, công ...
Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 15/11/2019  (14/11)
Tải về
Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị  (06/11)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Theo nội dung Thông báo kết ...
Triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025  (05/11)
Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Mục đích của Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai ...
Tài liệu Hội nghị trực tuyến ngày 01/11/2019  (31/10)
Tải về

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày