SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
7
4
8
5
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 01/04/2019, 09:40

Phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc phát hành văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Theo nội dung Công văn, từ ngày 21/3/2019, Văn phòng Chính phủ sẽ phát hành tất cả văn bản có chữ ký số đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (Trừ văn bản hệ mật) tới các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, trong đó bao gồm: Gửi văn bản giấy đối với văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; không gửi văn bản giấy đối với văn bản của Văn phòng Chính phủ.

Để thực hiện tốt nội dung trên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách, Tổ Công nghệ cao trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết và tổ chức thực hiện.

Chinh - Phường

 


Số lượt người xem: 37 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày