SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
7
5
0
2
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 06/05/2019, 15:05

Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc

Văn phòng UBND tỉnh vừa triển khai thực hiện hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai.

Theo nội dung văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai nội dung trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết để tham gia./.

Chi tiết./.

Chinh – Phường

 


Số lượt người xem: 28 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày