SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
9
5
7
7
9
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 10/06/2019, 15:35

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa Công vụ

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đề án Văn hóa công vụ.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ được ban hành với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; khắc phục những hạn chế, tồn tại việc thực hiện văn hóa công vụ trong thời gian qua của các cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Kế hoạch, các nội dung thực hiện gồm: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, rà soát nội quy, quy chế, các quy định của cơ quan, đơn vị để điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với nội dung Đề án và Quyết định số 2183 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn tệ “Tham nhũng vặt”, những biểu hiện nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ theo chương trình, kế hoạch hàng năm và đột xuất của cơ quan, đơn vị…

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách, Tổ Công nghệ cao trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết./.

Chinh – Phường


Số lượt người xem: 399 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày