SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
9
5
8
2
8
Tin tức sự kiện Thứ Ba, 09/07/2019, 08:50

Tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ.

Theo nội dung Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các hoạt động công vụ, UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật, bảo đảm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực trong việc chấp hành những quy định của Đảng và Nhà nước; tăng cường các biện pháp nhằm phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách, Tổ Công nghệ cao trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai nội dung trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết./.

Chinh – Phường


Số lượt người xem: 522 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày