SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
1
6
5
Tin tức sự kiện Thứ Bảy, 05/10/2019, 10:20

Tổ chức thực hiện tài liệu hướng dẫn Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện tài liệu hướng dẫn Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2).

Để nâng cao Chỉ số kiểm soát tham nhũng (B2), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực hiện đầy đủ, triệt để những cải cách hành chính về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng Thông tin một cửa Quốc gia. Tăng cường thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4, hoàn thành trước tháng 4/2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai Công văn nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết và tổ chức thực hiện./.

Chi tiết:

Chinh - Phường


Số lượt người xem: 595 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày