SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
2
1
9
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 30/10/2019, 15:40

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Viên chức Việt Nam về “Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”.

Mục tiêu của Nghị quyết là nhằm nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; hướng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phát triển sâu rộng ở cơ sở, trở thành động lực cách mạng thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Nội dung Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động như: Tập trung tuyên truyền các điển hình tiên tiến, phổ biến các mô hình, cách làm hay được tổng kết từ thực tiễn; tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị…

Chủ tịch công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Tổ trưởng các Tổ Công đoàn triển khai nội dung Nghị quyết nêu trên đến toàn thể công đoàn viên của Tổ mình được biết và thực hiện./.

Chi tiết:

Chinh - Hướng

 


Số lượt người xem: 401 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày