SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
1
9
4
Tin tức sự kiện Thứ Hai, 21/10/2019, 10:35

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết hơn 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh” (Chỉ thị số 12).

 

Chủ tọa chủ trì Hội nghị sơ kết hơn 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Ảnh baclieu.gov.vn)

 

Theo nội dung Thông báo Kết luận, để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, quán triệt và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong báo cáo sơ kết, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nội dung:

Từng đơn vị, địa phương tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện Chỉ thị số 12 ở đơn vị, địa phương mình, nhất là những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, tránh lặp lại trong thời gian tới, đặc biệt là những hạn chế liên quan đến việc triển khai vệc thực hiện chưa toàn diện, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 12; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 12 với Kế hoạch số 102 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang” và các chỉ thị, nghị quyết khác; các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị mình; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ rà soát nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí việc làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện toàn diện 08 nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 12 và Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai Thông báo nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình được biết để thực hiện./.

Chi tiết

Phường-Chinh

 

 

 

 


Số lượt người xem: 422 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày