SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
2
7
6
Tin tức sự kiện Thứ Ba, 05/11/2019, 09:55

Triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Mục đích của Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối tượng thực hiện là tập thể các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Bạc Liêu; các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nội dung dung thi đua gồm: Đối với tập thể, tham gia xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị…. Đối với cá nhân, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

Chủ tịch công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Tổ trưởng các Tổ Công đoàn triển khai nội dung nêu trên đến toàn thể công đoàn viên của Tổ mình được biết và thực hiện./.

Chi tiết:

Chinh-Hướng

 


Số lượt người xem: 325 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày