SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
0
6
8
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 15/07/2020, 04:30
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước  (09/07)
Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn ...
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông những tháng đầu năm  (23/06)
Để công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND cấp tỉnh: Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai, thực hiện Chỉ thị số ...
Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  (23/06)
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Theo Quyết định, Bí mật nhà nước độ Mật trong hoạt động thanh tra gồm: Kế hoạch tiến hành thanh tra đột xuất trước khi công bố với đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra; báo ...
Hướng dẫn truy cập, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  (17/06)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có hướng dẫn truy cập, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Để khai thác dữ liệu thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, phục vụ cho công tác công khai, niêm yết thủ tục hành chính, các cá nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ ...
Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Bạc Liêu  (11/06)
Ngày 10/6, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bạc Liêu (Cuộc thi). Đối tượng tham dự Cuộc thi là các tác giả, soạn giả chuyên và không chuyên, là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu, yêu thích ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày