SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
8
3
4
0
8
Tin thời sự Thứ Sáu, 28/09/2018, 07:45

Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Theo đề nghị của Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung văn bản, Sở Tư pháp đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực có liên quan đến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV phải được đăng tải, cập nhật nội dung văn bản do Bộ, Ngành mình soạn thảo trên Trang thông tin điện tử của cơ quan và phối hợp đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc các hình thức khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu; phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu những nội dung cơ bản của văn bản luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và Tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc phạm vi quản lý tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng , địa bàn. Biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung văn bản pháp luật.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách, Tổ Công nghệ cao trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình biết và nghiêm túc thực hiện.

Chi tiết.

Nghiệp - Phường

 


Số lượt người xem: 123 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày