SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
7
4
8
8
Tin thời sự Thứ Tư, 19/12/2018, 08:45

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về  tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020.

 

Văn phòng UBND tỉnh sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,

 phong cách Hồ Chí Minh

 

Mục đích của Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018  2020 là nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Nội dung thi đua bao gồm: Các cấp, các ngành nghiên cứu mô hình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện phong trào thi đua phải gắn kết với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn để đổi mới, đa dạng các nội dung tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi, đối tượng cụ thể của mình.

Kế hoạch cũng hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, thời gian khen thưởng trong trường hợp khen đột xuất và khen tổng kết đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào./.

Chi tiết:

Tác giả: Vy - Phường

 


Số lượt người xem: 117 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày