SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
7
2
8
6
2
Tin thời sự Thứ Ba, 11/12/2018, 23:06
Lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh  (11/11)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về Lộ trình giảm thiểu tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy để bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính ...
Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ và hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo  (09/11)
Chánh Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết để thực hiện Công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ và hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, ...
Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em  (02/11)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị triển khai công văn của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị minh biết để thực hiện. Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn ...
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (30/10)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai về nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11. Theo nội dung tài liệu tuyên truyền, Ngày Pháp luật được tổ chức để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng ...
Triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh  (28/09)
Chánh Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh được xây dựng với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày