SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
0
5
2
8
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 24/07/2019, 09:40

Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn của Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Theo nội dung Công văn của Tỉnh ủy về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện một số nội dung: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, đạo đức, thoái hóa, biến chất, có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách, Tổ Công nghệ cao trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai Công văn trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết.

Chinh – Phường

 


Số lượt người xem: 472 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày