SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
8
8
1
1
3
Tin hoạt động Thứ Ba, 19/03/2019, 15:35

Hướng dẫn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày 12/3, Văn phòng UBND tỉnh ký ban hành Công văn số 474/VP-HCTC triển khai thực hiện Công văn số 284/SVHTTTTDL-QLVHTTGĐ ngày 28/02/2019 của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Để thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt quan tâm đến công tác chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Khi làm việc với phóng viên báo chí, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cung cấp thông tin về cơ quan, đơn vị mình cho báo chí; các phát ngôn khác chỉ mang tính cá nhân, không đại diện cho cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách, Tổ Công nghệ cao trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai các nội dung Công văn nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình biết, thực hiện./.

Chinh – Phường

 


Số lượt người xem: 214 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày