SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
5
4
5
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu Thứ Sáu, 13/12/2019, 11:42
Thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu  (11/02)
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm). Trung tâm được thành lập trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh. Trung tâm là đơn vị hành ...
Xem theo ngày Xem theo ngày