SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
4
1
9
8
4
Văn bản quy phạm pháp luật Thứ Bảy, 21/09/2019, 14:40
19/2019/QĐ-UBND  (20/09)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tố chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
18/2019/QĐ-UBND  (10/09)
Sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công và các chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17/2019/QĐ-UBND  (03/09)
Giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16/2019/QĐ-UBND  (29/08)
Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
15/2019/QĐ-UBND  (05/08)
Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu
14/2019/QĐ-UBND  (30/07)
Hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13/2019/QĐ-UBND  (20/07)
Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
12/2019/QĐ-UBND  (10/07)
Sửa đổi, bổ sung về quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11/2019/QĐ-UBND  (02/07)
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
10/2019/QĐ-UBND  (02/07)
Quy định kỹ thuật an toàn điện sau công tơ

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày