SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
5
6
7
Văn bản quy phạm pháp luật Thứ Sáu, 13/12/2019, 11:45
26/2019/QĐ-UBND  (28/11)
Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh
25/2019/QĐ-UBND  (28/11)
Ban hành Quy chế Quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
24/2019/QĐ-UBND  (28/11)
Ban hành Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính...
23/2019/QĐ-UBND  (11/11)
Về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
22/2019/QĐ-UBND  (11/11)
Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
21/2019/QĐ-UBND  (21/10)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu
20/2019/QĐ-UBND  (21/10)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu
19/2019/QĐ-UBND  (20/09)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tố chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
18/2019/QĐ-UBND  (10/09)
Sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công và các chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
17/2019/QĐ-UBND  (03/09)
Giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày