SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
0
9
3
7
9
Văn bản quy phạm pháp luật Thứ Sáu, 19/04/2019, 17:47
Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND  (30/03)
Về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND  (28/03)
Ban hành Quy định quản lý hoạt động đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND  (27/03)
Ban hành Quy định về thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án; phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND  (27/03)
Ban hành quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND  (11/03)
Ban hành Quy định về việc sử dụng và quan lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND  (02/03)
Ban hành Quy định về Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Bạc liêu
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND  (09/02)
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc liêu
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND  (08/02)
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND  (28/01)
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND  (24/01)
Về việc ban hành Quy định phân công, phân cách, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày