SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
9
5
3
0
7
Quy phạm pháp luật Thứ Hai, 21/10/2019, 13:45

20/2019/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Số lượt người xem: 33 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày