SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
9
5
3
4
7
Quy phạm pháp luật Thứ Hai, 21/10/2019, 13:45

21/2019/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Số lượt người xem: 42 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày