Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh  ***  

null Đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Thứ bảy, 02/04/2022, 16:00
Màu chữ Cỡ chữ
Đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có chỉ đạo thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.


Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh minh họa tổng hợp từ baclieu.gov.vn)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 và Kế hoạch số 35 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trên; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Chi tiết.

N.Hưởng
Nguồn: baclieu.gov.vn

Số lượt xem: 914

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn