Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 03/4/2023  ***   Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID  ***   Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15  ***   Triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 20/03/2023 đến ngày 24/03/2023)  ***   Văn phòng UBND tỉnh công bố, công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 (lần 3)  ***   Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ  ***   Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm tại Trung tâm Công báo - Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2023  ***   Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh ra quân thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 06/03/2023 đến ngày 10/03/2023)  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 27/02/2023 đến ngày 03/03/2023)  ***  

null Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng năm 2022

Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 03/02/2023, 08:59
Màu chữ Cỡ chữ
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng năm 2022

Năm 2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ quán triệt triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, gắn với xây dựng nghị quyết, chương trình hành động phù hợp chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tính tích cực của cán bộ, đảng viên, nâng cao niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Đảng.       

Trong năm, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức cho đảng viên của đơn vị tham gia học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt, cấp ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với triển khai thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   

Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên (ĐH)

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên tiếp tục quan tâm. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo các Chi bộ làm tốt công tác tổ chức, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. Công tác kết nạp đảng viên mới luôn được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh quan tâm thực hiện, phấn đấu đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị; quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đẩy mạnh, nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng quy định; thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại đơn vị. Thường xuyên tổ chức và đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt tư tưởng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng viên của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) bằng hình thức trực tuyến (NC)

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra trong việc thực hiện các quy định của Đảng, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm, nhằm ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, nhất là quy định về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức công tác chăm bồi, phát triển đảng viên; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; sinh hoạt đoàn thể, tạo sự gắn kết giữa các thành viên, xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Chinh - Hình

Số lượt xem: 160

Tin đã đưa

  


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn