Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh  ***  

null Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tin tức sự kiện
Thứ sáu, 26/05/2023, 08:16
Màu chữ Cỡ chữ
Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ).

Hàng năm, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh quan tâm và thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ.

Lãnh đạo UBND tỉnh chứng kiến lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ký kết Giao ước thi đua với
Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết các mặt công tác Đảng;
công tác chính quyền năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Ảnh: ĐH)

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, chủ động tham gia thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho CBCCVCLĐ bị nhiễm Covid-19.

Đồng chí Đinh Xuân Phượng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh (bìa trái)
trao vốn giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh (ảnh: NC)

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục duy trì phong trào Quỹ “Mái ấm Công đoàn và trợ vốn cho CCVCLĐ nghèo”. Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ s Văn phòng UBND tỉnh đã vận động công đoàn viên đóng góp đạt 100% chỉ tiêu Công đoàn viên chức tỉnh giao; vận động đóng góp Quỹ Mái ấm Công đoàn số tiền hơn 60.000.000 đng và đã xét cho vay, thu hồi vốn từ Quỹ Mái ấm công đoàn cho hơn 45 lưt người với số tiền 225.000.000 đồng để phát triển kinh tế gia đình đúng quy định, nguồn vốn đã phát huy được hiệu quả, thiết thực.

Công tác tuyên truyền luôn đưc Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh quan tâm, thông qua việc triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp cho CBCCVCLĐ trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, có 100% CBCCVCLĐ tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hàng năm, nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nưc, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị để học tập, ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nưc, khơi dậy lòng tự hào và truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, của quê hương Bạc Liêu trong toàn thể CBCCVCLĐ.

Quang cảnh Hội nghị triển khai, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước cho
CBCCVCLĐ Văn phòng UBND tỉnh (Ảnh: KN)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công đoàn viên được chú trọng. Qua đó, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của công đoàn viên ngày càng được nâng lên, thể hiện được bản lĩnh chính trị, vai trò tham mưu, tổng hợp của từng cá nhân. Phong trào thi đua yêu nước từng bước đổi mới và thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Công tác kết nạp công đoàn viên đã được Ban Chấp hành Công đoàn cơ s Văn phòng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh, trong nhiệm kỳ qua qua, đã phát triển thêm 08 công đoàn viên, nâng tổng số công đoàn viên ca đơn vị là 93 đồng chí.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phát triển công đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tham gia góp ý, lấy phiếu tín nhiệm, đề bạt cán bộ quản lý. Trong 5 năm qua, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã giới thiệu 01 công đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, kết nạp.

Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh trong nhiệm kỳ qua còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục đôi khi còn mang nặng tính phổ biến, nội dung, hình thức chưa thực sự đa dạng, phong phú; chất lượng tổ chức các phong trào thi đua vẫn còn hạn chế, chưa thu hút sự tham gia của nhiều người.

Nữ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”
(Ảnh: baclieu.gov.vn)

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Công đoàn; nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; xây dựng và hoàn thiện phương thức hoạt động, phát huy vai trò của tập thể để tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cg-Ngân

Số lượt xem: 78

Tin đã đưa

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn