Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021  ***   Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới  ***   Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)  ***   Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  ***   Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021  ***   Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020  ***  

null Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tin tức sự kiện
Thứ tư, 30/12/2020, 10:45
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Chương trình Chuyển đi số Quốc gia; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo Kế hoạch, mục tiêu cơ bản đến năm 2030 được xác định có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia bằng nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh; phổ cập dịch vụ mạng internet băng rộng cáp quang; dịch vụ 5G được phủ sóng toàn tỉnh.

UBND tỉnh xây dựng 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tạo nền tảng chuyển đổi số; phát triển Chính quyền số; phát triển kinh tế số; phát triển xã hội số và một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số. Đồng thời giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp việc triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Nội dung chi tiết:

Vy-Thảo

Số lượt xem: 68

Tin đã đưa 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn